หน้าแรก

.

สกร.อำเภอบ้านหมี่ ขอประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 256 ประสานความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางการจัดกิจกรรมลอยกระทงที่ดีงามเหมาะสม ผลักดันยกระดับประเพณีลอยกระทงให้เป็น Soft Power