การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กศน.อำเภอบ้านหมี่

 
ลำดับ โครงการ วันที่ สถานที่ สถานะ   ภาพ  
1 โครงการอบรมให้ความรู้การปรับตัวของชุมชนและสังคม รูปแบบออนไลน์ 14 ก.ย.64 ณ กศน.ห้องเรียนออนไลน์อำเภอบ้านหมี่/กศน.ตำบล และบ้านนักศึกษาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการแล้ว

    ภาพ  
2 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 27 ม.ค.65 ณ กศน.ห้องเรียนออนไลน์อำเภอบ้านหมี่/และกศน.ตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ดำเนินการแล้ว   ภาพ

Comments powered by CComment