โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

.

สกร.อำเภอบ้านหมี่ ขอประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 256 ประสานความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางการจัดกิจกรรมลอยกระทงที่ดีงามเหมาะสม ผลักดันยกระดับประเพณีลอยกระทงให้เป็น Soft Power